Tag-arkiv: skagens historie

Skagen historie 4 af 8

Den kunst kultur som mange forbinder med skagen starter faktisk først da forfatter H.C. Andersen er på besøg i Skagen i 1859.

Først i 1859 fødtes Anna Brøndum, der senere blev gift Ancher. (Michael Ancher)

Enu en sorgens dag rammer Skagen i 1862 hvor “Dapnes” forlis 3. juledag tar 8 redningsmænd bort. De druknede og 25 børn blev faderløse.

Telegrafstationen oprettes i 1865, nye tider. kunst på skagen har i mange år fascineret mange mennesker

Året 1871 kommer Digteren Holger Drachmann og maleren Karl Madsen til Skagen. Derefter kommer Carl Locher til byen i 1872. Vi skal helt frem til 1874 før Michael Ancher kommer til Skagen.
I 1875 Indførtes det “bette hus” (lokum). Tidligere gik man østen om huset og forrettede sin nødtørft i læ.

Første snurrevodskutter kommer til skagen i 1878.

Vodbinderiet Røntved startede i Skagen i 1879, tidligere blev voddene lavet i hjemmene. Fiskegarn fra fabrikken var af maskinespundet bomuld, i stedet for hjemmespundet hamp og hør.

Indremissionsk vækkelse af Skagen i 1884

Skagens historie 1 af 8 – introduktion

Skagen’s Historie nummer et af otte. Skagen er i gang med at udvikle sig fra at være et lille by, langt væk fra resten af Danmark, ja resten af verden. En lille by afhængig af naturen og fiskeriet.

En by hvor naturens orden herskede både for beboerne, men så sanseligt også for de søfarende der vågede sig rundt om Skagen gren, mange skibe forliste. Gik til grunde. Det eventyr om skagen og dens malere, og alt det der lokker 10000 af mennesker til det nordligste Jylland, skulle være startet tilbage omkring 1100 tallet. Her kom den første bebyggelse som blev opført på Skagens odde. En hr. Thorkild Skarpæ. havde nogle heste som fik lov at græsse på odden, og hans hyrde byggede det allerførste kendte hus. Denne hyrde, Tronder, var også den første der begyndte at fiske i Skageraks velforsynede hav. På et tidspunkt inden 1300 tallet opstod et fiskeleje, på det der dengang hed grenen, det kaldes reven, simpelt hen fordi det lå så tæt på Skagens rev. Reven skulle blive starten til Skagen by. Midt i 1300 tallet, nemlig i 1355, findes det første vidnesbyrd på byens eksistens. Vidnesbyrdet er bevidnet i Aalborg af 10 ældgamle storbønder Sct. Laurentij kirke blev opført i 1375.Det er en af de længste kirker i Vendsyssel, bygget af munkesten fra Lübeck. Skagen var efterhånden en betydningsfuld stad og i 1413 fik Skagen fik sin købstads rettighed af Erik af Pommeren. Man oprettede enda en Latinskole i 1549, men den blev nedlagt igen i 1739. Sandflugts perioden foregår mellem 1550-1800. Den Kaldes også “Den lille Istid” p.g.a. Klimaforandringerne. Det første Fyr blev opført i Skagen i 1561 og i 1568 er der 350 fiskerbåde + handelsskibe der er forliste ved Skagen.I 1591 drukner 22 skawboer i en stormflod, og allerede i 1592 kommer den næste stormflod. Skagen er hårdt prøvet for i 1593 rev enu en stormflod 14 gårde i havet. Endeligt efter storfloden i 1595, hvor 25 gårde blev overløbet med sand, opgav man og flyttede man Østerby og Vesterby længere mod øst.