Tag-arkiv: sandormen

Skagen Historie 6 af 8

Havnen udvides mod øst i 1937, og grenen bliver fredet i 1938

Skagen får ny auktions hal ved østbassinet i 1938, samme år brænder badehotellet på grenen

Byen industrialiseres med Fiskemelsfabrik som starter på Buttervej i 1939 og Kyst radiostationen tages i brug i 1945. Decca-anlæg i 1947. Flydetrawlen er færdigudviklet i 1948, året efter tager Skagens fiskere til Barentshavet.

Sandormen begynder at køre med turister allerede i 1952. Byen får vekselstrøm i 1954. I 1955 opføres raderstationen. Fyret Skagen West opføres. I 1955

Fiskernes Samlecentral starter i 1956, samme år kulminerer tun fiskeriet. Man udvider her havnen i 1957

Vippefyret er i 1958 misligeholdt og rekonstrueres.vippefyret ved skagen strand

Fiskernes Fiskeindustri starter for alvor i 1960

Raabjerg Mile fredes bliver fredet i 1962

Fjernvarmeværket starter i 1964

Rednings skibet ‘Nordjylland’ stationeres i Skagen i 1967

Anna og Michael Anchers Hus åbnes som museum i 1967.

Første nybygning i1970 i stål på Nippers værft.

Raabjerg, Skagen landsogn og Skagen sammenlægges til én kommune i 1970.

Karstensen overtager Nippers Skibsværft i 1972

sandormen

sandormen

Omkring midt i 40’erne fik man den ide at traktorer med vogne skulle køre rundt med turister på grenen skagen.

Dengang kørte man med ‘ral’ (grus) til byggerierne i byen efter 2. verdenskrig. Overleverede Historier fortæller at mange turister sandormen var en ide der startede efter 2. verdenskrig hvor der kørtes med ral til de mange byggerier på egnenspurgte om de kunne komme med op og se grenen når nu traktorerne kørte alligevel. Hvorfor ikke tjene penge på det, må en eller ande have tænkt.

læs hele historien om sandormen

På filmen ses sandormen på grenen skagen