Tag-arkiv: Fiskernes Samlecentral

Skagen Historie 6 af 8

Havnen udvides mod øst i 1937, og grenen bliver fredet i 1938

Skagen får ny auktions hal ved østbassinet i 1938, samme år brænder badehotellet på grenen

Byen industrialiseres med Fiskemelsfabrik som starter på Buttervej i 1939 og Kyst radiostationen tages i brug i 1945. Decca-anlæg i 1947. Flydetrawlen er færdigudviklet i 1948, året efter tager Skagens fiskere til Barentshavet.

Sandormen begynder at køre med turister allerede i 1952. Byen får vekselstrøm i 1954. I 1955 opføres raderstationen. Fyret Skagen West opføres. I 1955

Fiskernes Samlecentral starter i 1956, samme år kulminerer tun fiskeriet. Man udvider her havnen i 1957

Vippefyret er i 1958 misligeholdt og rekonstrueres.vippefyret ved skagen strand

Fiskernes Fiskeindustri starter for alvor i 1960

Raabjerg Mile fredes bliver fredet i 1962

Fjernvarmeværket starter i 1964

Rednings skibet ‘Nordjylland’ stationeres i Skagen i 1967

Anna og Michael Anchers Hus åbnes som museum i 1967.

Første nybygning i1970 i stål på Nippers værft.

Raabjerg, Skagen landsogn og Skagen sammenlægges til én kommune i 1970.

Karstensen overtager Nippers Skibsværft i 1972